Visie

Onze leuze – “Luctor et emergo”:

van filosofische overpeinzing tot intentieverklaring…

Vandaag de dag hoort men regelmatig beweren dat de jeugd niet meer is als vroeger. Men klaagt regelmatig dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ niet meer kan volhouden, geen beleefdheid meer kent, lak heeft aan normen en waarden en ga zo maar door…
Het is inderdaad zo dat in onze moderne tijden, de verleiding groot is om mee te gaan in de stroom van comfort en welvaart. En wie ben ik om te ontkennen dat deze hedendaagse mogelijkheden en technologieën hun (negatieve) invloed kunnen hebben op de opvoeding en de vorming van onze jeugd.

Maar door deze grote statements de wereld in te sturen, is het enige wat men doet, afbreuk aan de naam en de reputatie van onze jeugd. En daarbij is dit ook niet echt de grootste motivator voor de jongen of het meisje dat met deze uitspraak wordt geconfronteerd, laten we eerlijk zijn.

Uit eigen mijn ervaring, in het onderwijs en in de sportwereld, kan ik echter met zekerheid zeggen dat het beeld, hierboven geschetst, een te pessimistisch, zeer onvolledig en oneerlijk beeld is. De jeugd waarmee ik tot nu toe in aanraking kwam en nog steeds kom, verdient het zeker niet zo bekeken of behandeld te worden.

Vandaar dat wij met onze judoschool er bewust voor kiezen een alternatief te bieden voor het tekort in onze maatschappij, dat in de publieke opinie regelmatig wordt gehekeld. Versta me niet verkeerd. Wij hebben allesbehalve de pretentie een pasklaar antwoord te bieden op alle problemen met en in verband met jongeren. Evenmin hebben wij de pretentie enige vorm van volledigheid na te streven in het invullen van deze leemte. Maar wat willen we dan wel bieden?

 • Eerst en vooral willen wij binnen onze organisatie een gestructureerde omgeving opzetten, waar respect en zelfdiscipline niet alleen belangrijke waarden zijn, maar zelfs vereisten. Natuurlijk zijn wij er ons van bewust dat dit een groeiproces is, waarin wij onze jonge leden moeten ondersteunen.
 • Vervolgens willen wij binnen die omgeving kansen creëren voor jongeren, om zich op een positieve manier in te zetten, voor zichzelf en voor anderen. Wij zijn er van overtuigd dat jongeren op deze manier een zeer correct en positief zelfbeeld kunnen opbouwen omdat zij door de aard van de door ons beoefende activiteiten, regelmatig met zichzelf en de reactie van anderen worden geconfronteerd.
 • Ook het sociale aspect van de vereniging is voor ons van belang. Binnenkomen op de judoschool, zou steeds een beetje ‘thuiskomen‘ moeten zijn. Dus ondanks het feit dat wij een vrij individuele soort van sporten uitdragen, is en blijft het groepsaspect van zeer groot belang.
 • Tenslotte is er nog de ruwe (lees: pure) eenvoud van onze sport. Geen luxeomgeving, geen geen luxematerialen, geen luxesituaties,… Maar eenvoudige en uniforme kledij, eenvoudige waarden en normen, een duidelijk en goed uitgewerkt hiërarchiesysteem, een mat en elkaar… Een van de meest eenvoudige en complete systemen om op een gezonde en verantwoorde manier aan beweging te doen. Zonder excuses, zonder overtollige extra’s.

Vertrekkend van deze gedachten, hebben wij gezocht naar een passende slogan. En in plaats van er zelf een uit te vinden hebben wij ons beroepen op een zeer oude spreuk, waarvan wij denken dat de waarde tijdloos belangrijk is en volledig past bij de aard van sporten die wij vertegenwoordigen.

LUCTOR ET EMERGO

“worstel en kom boven” of “strijd en overwin”

Ons Logo:

Elke vereniging die zichzelf respecteert, heeft uiteraard ook een passend logo, waarmee het naar buiten treedt. Ook wij hebben getracht onze vereninging en haar visie zo goed mogelijk weer te geven in een logo.

We opteerden voor een strak en sober logo, met een onmiskenbare betekenis.

 • Het logo heeft de vorm van een driehoek. Elke hoek van de driehoek heeft meerdere betekenissen:
  • In een eerste verwijzing staan de hoeken voor de drie belangrijke studie-onderdelen van het judo techniek, taktiek en attitude.
  • In een tweede verwijzing staan de hoeken voor de fysieke factoren die wij nastreven tijdens de training: kracht, lenigheid en uithouding
  • In een derde verwijzing staan de hoeken voor de psychomotorische aspecten die wij trachten te verbeteren: lichaamsperceptie, tijdsperceptie en ruimteperceptie.
  • Tenslotte verwijzen de drie hoeken ook naar de drie belangrijke onderdelen van elke persoon. Hoofd (het cognitieve), Handen (het fysieke) en Hart (het gevoelsmatige). Drie onderdelen die de totale mens vormen en die wij alle drie willen aanspreken.
 • In het logo staat een sierlijke ‘S’ van de naam van onze vereniging. Maar ook de verwijzing naar ‘spartaans’: soberheid in werk en woord.
 • Ons motto ‘luctor et emergo’ (ik worstel en kom boven) staat uiteraard ook vermeld.
 • Het logo staat met de punt naar beneden, om aan te tonen dat wij evenwicht nastreven. Evenwicht in zowel fysieke, psychologische en sociale context. Wat vandaag in de maatschappij wordt vertaald als ‘well-being’ of ‘wellness’ En in het oude Japan als ‘jita kyoei’